De Antoontjes

 • Over ons

  Buitenschoolse opvang De Antoontjes is gevestigd in de Sint Antoniusschool We bieden opvang na schooltijd, tijdens studiedagen van de school en tijdens de schoolvakanties. Wij bieden ouders ook de mogelijkheid om alleen vakantieopvang af te nemen. De Antoontjes is in 2012 opgericht en samen met de school straalt het een comfort uit van huiselijkheid waarin kinderen zich prettig, veilig voelen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  Wij werken nauw samen met de school, en dit levert veel voordelen op. Meer hierover op de pagina over onze pedagogische visie.

  Team

  Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers.

 • Aanbod

  Wij hebben 1 bso groep (max 22 kinderen per dag) in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

  Inschrijven

  U kunt uw kind inschrijven via het aanmeldformulier (pdf versie). Bij ontvangst van uw aanmeldformulier ontvangt u per mail een bevestiging. Zodra uw kind geplaatst kan worden word er contact met u opgenomen.

  Kosten

  De uurprijs van bso de Antoontjes bedraagt € 9,12 per uur. Een uitgebreid overzicht van de tarieven kunt u lezen in de 'Tabel uren en prijzen Buitenschoolse Opvang'
  Per huishouden kan de tegemoetkoming Kinderopvangtoeslag verschillen. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken aan de hand van de gegevens in: tabel uren en prijzen buitenschoolse opvang. Zie hier tabel Kinderopvangtoeslag.

 • Activiteiten

  Voor onze activiteiten maken wij gebruik van de ruimten binnen en buiten de school, zoals het handarbeid lokaal, podiumzaal, speelzaal, buitenplein. Wij organiseren naschoolse activiteiten voor alle kinderen van de school; uw kind hoeft niet perse van de opvang gebruik te maken om hieraan deel te kunnen nemen. Wij vinden namelijk dat elk kind de kans moet krijgen om aan een activiteit mee te doen om te ontdekken waar het kind goed in is en/of leuk vind; het actief spelen/leren is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het is de basis voor technieken en vaardigheden die de kinderen later gaan gebruiken. Zie hier de Banner voor De Antoontjes die door onze kinderen onder begeleiding van Eva Krammer gemaakt is. Thema was natuur.

 • Contactgegevens

  BSO de Antoontjes
  Lastageweg 50
  1011DB Amsterdam

  06 - 81906494
  06 - 18338296

  info@deantoontjes.nl

  Openingstijden

  • Maandag 13.30 tot 18.30
  • Dinsdag 13.30 tot 18.30
  • Woensdag 11.30 tot 18.30
  • Donderdag 13.30 tot 18.30
  • vrijdag 13.30 tot 18.30

  Tijdens de schoolvakanties en studiedagen van de school zijn wij open van 8-18.30.

 • Pedagogische visie

  Pedagogisch beleid wordt ontwikkeld vanuit een pedagogische visie, opvoedingsideeën/theorieën. Pedagogische visie geeft aan op welke wijze men vindt dat kinderen zich ontwikkelen en welke rol of taak opvoeders hierin hebben; een inhoudelijk kader dat richting geeft aan het handelen in de praktijk en daarbij te maken keuzes. Binnen het gestelde kader is de driehoeksverhouding van: kind, ouder en de pedagogisch werkers essentieel. Het zet voor de kinderen een wezenlijk beeld neer, ze weten waar ze aan toe zijn/hoe het werkt en dat is weer bevorderlijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

  Opvoedingsideeën

  Opvoedingsideeën van de pedagogisch werkers worden vaak gevormd door reeds bestaande pedagogische theorieën over opvoeding.

  Een methodiek waar veel mee gewerkt wordt en waar onze
  keus naar uitgaat is die van Thomas Gordon.

   Belangrijke elementen in deze methode zijn:
  • het ingaan op behoeften en gevoelens van kinderen
  • vanuit respect voor elkaar, naar elkaar luisteren
  • “ik”-boodschappen geven
  • samen oplossingen vinden voor problemen
  • zelfstandigheid bevorderen
  • opvoeders maken ook fouten: erkennen en bereid zijn ervan te leren
  • eigen behoeften, stemmingen en gevoelens spelen een rol bij de opvoeding
  • een opvoeder kan en hoeft niet altijd consequent of aardig te zijn.

  Een uitgebreide omschrijving van ons pedagogisch beleid kunt u downloaden (pdf).

 • Pedagogische doelstelling

  Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een veilige en gezellige plek bieden na schooltijd. Een leefsituatie creëren waarin het kind in zijn/haar behoefte word voorzien en zich kan ontplooien. Een plek waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn.

  Een plek van waaruit ze allerlei uitdagende speelmogelijkheden en activiteiten kunnen ondernemen, zowel individueel als in groepsverband. Het belang van het kind en de vrije tijd van het kind staan hierin centraal.

  De tijd na school is hun vrije tijd en het is van belang dat kinderen deze vrije tijd zoveel mogelijk op hun eigen manier vorm kunnen geven/invullen. Hierin staat uiteraard het contact maken en onderhouden met zowel kind als ouder centraal.

  Uitgangspunten

  Het accent ligt hier op het bieden van een prettige vrijetijdsbesteding. Presteren maakt onderdeel uit van de schoolbanken, dat hoeft hier niet. Het is belangrijk dat kinderen tot vrij spel komen en hieraan plezier ontlenen. Het actief leren word hier ook aan ontleend. Kinderen zelf laten kiezen stimuleert hun in hun zelfvertrouwen en draagt bij aan hun verdere ontwikkeling. Tevens maakt het hun bewust van de keuzes die ze maken. Het is de vrijheid van het spel in de vrije tijd van het kind op de opvang wat er voor dient om het fijn en plezierig te hebben. Wij staan erbij, spelen mee, moedigen aan, complimenteren en bieden troost en stellen ons liefdevol op.

 • Uitgangspunten

  Het creëren van een gezellige omgeving waarin structuur, veiligheid (fysiek) en geborgenheid centraal staan.

  Het kind staat centraal: ieder kind is uniek. We zien het kind als een individu met zijn eigen aanleg, ontwikkeling, temperament en behoeften. We nemen kinderen serieus en luisteren naar hun. Kinderinspraak en het bevorderen van de zelfstandigheid wordt ook aandacht aan besteed. Met het mentorschap kunnen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces op de groep en op het gebied van de persoonlijke competenties. De aandacht wordt zo beter verdeeld en zorgt ervoor dat alle kinderen gezien worden.

  Regels

  De gestelde regels zijn nodig om een leefbare, prettige situatie te kunnen creëren voor alle kinderen, daarnaast verschilt het niet van de regels die vanuit school gehanteerd worden waardoor het herkenbaar en veilig aanvoelt. Vanwege het gegeven dat zo goed als alles in groepsverband gebeurt, worden er grenzen gesteld aan wat acceptabel is binnen de groep. Deze regels liggen in het verlengde van hoe we met elkaar omgaan.

  Op de BSO leven kinderen in een groep. Dit biedt voordelen: er zijn altijd kinderen om mee te spelen. Echter zijn er ook kinderen die behoefte hebben aan privacy en alleen spelen. We willen dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Doordat ze onderdeel uitmaken van een groep,

 • ontdekken zij hoe ze om kunnen gaan met verschillen en hoe ze rekening moeten houden met anderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in te gaan op de signalen van het kind, waarin structuur word gebracht en zorg draagt voor een gezellige sfeer.

  Voeding

  Binnen onze opvang wordt op verantwoorde wijze omgegaan met voeding. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen zorgen wij ervoor dat ze de benodigde bouw- en voedingsstoffen binnenkrijgen. We streven een gezond eetpatroon van de kinderen na.
  Lees meer over ons voedingsbeleid. (pdf)

 • Nieuwsbrieven

  De nieuwsbrieven die wij per mail naar onze ouders versturen kunt u hier nog eens nalezen.

  Aanmelden

  Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een mailtje naar info@deantoontjes.nl en wij zetten u op de verzendlijst. Afmelden kan altijd, via hetzelfde e-mailadres.